บริษัท ไทยเบสสเตชั่น จำกัด

ให้บริการเช่าเสาสัญญาณร่วม (Co-Tower) ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ด้วยรูปแบบ“เสาต้นไม้” ที่กลมกลืนกับธรรมชาติสภาพแวดล้อมในเขตพื้นที่อุทยาน โดยผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) ทุกรายได้สามารถติดตั้งอุปกรณ์ให้บริการลูกค้าในเสาเดียว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ทั้งแก่นักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่อุทยาน และลดการลงทุนซ้ำซ้อนในการสร้างเสาสัญญาณโทรคมนาคม ลดการบดบังทัศนียภาพในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ โดยความร่วมมือจากกรมอุทยานแห่งชาติ และ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน)

 

ธุรกิจ Co-Tower ภายใต้บริษัท ไทยเบสสเตชั่น จำกัด (TBS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบัน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้ควบรวมกิจการกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)ในการให้บริการเสาสัญญาณโทรคมนาคมร่วมในบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติต่างๆ ทั่วประเทศเป็นระยะเวลา 10 ปี

บริการของเรา

1. บริการให้เช่าเสาสัญญาณร่วมกัน (Co-Tower) สำหรับทุกค่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อลดการลงทุนซ้ำซ้อนในการสร้างเสาสัญญาณ และลดการบดบังทัศนียภาพในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ

2. ให้บริการติดตั้งเสาสัญญาณและดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ของทางราชการ