บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด

ให้บริการดิจิทัลเกี่ยวกับกีฬา หลากรูปแบบ อาทิ ให้บริการเทคโนโลยีระบบ VAR (Video Assistant Referee) เพื่อใช้ในการตัดสินเกมการแข่งขันกีฬาระหว่างถ่ายทอดสดโดยใช้อุปกรณ์การถ่ายทำคุณภาพสูง ทำให้ได้ภาพช้าที่คมชัดและแสดงภาพได้ทันที โดยบริษัทได้รับความไว้วางใจจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว และขยายสู่กีฬาประเภทต่างๆ ในอนาคตนอกจากนี้ยังให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านกีฬาในรูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์ การจัดอีเวนท์กีฬา จัดจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับกีฬาในช่องทาง e-commerce

บริการของเรา

บริการเทคโนโลยีระบบ VAR (Video Assistant Referee)

บริการถ่ายทำภาพช้าเพื่อใช้ในการตัดสินกีฬาโดยใช้อุปกรณ์การถ่ายทำคุณภาพสูง ทำให้ได้ภาพช้าที่คมชัดและแสดงภาพได้ทันที

บริการ Sport Content

ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านกีฬาในรูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์

บริการด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับกีฬา

ให้บริการด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับกีฬา และการบริการสิทธิประโยชย์ให้นักกีฬา สโมสร และสมาคมกีฬาต่างๆ