ธุรกิจและบริการของเรา

Digital Network

ดําเนินธุรกิจจําหน่ายอุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงให้บริการธุรกิจสื่อสารยุคดิจิทัลที่ครบวงจรทั้งเครือข่ายและโซลูชั่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 โดยได้ปรับเปลี่ยนธุรกิจมาสู่การให้บริการในรูปแบบ Digital อย่างสมบูรณ์แบบ ได้แก่ การให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิทัล  (Digital Trunked Radio System หรือ DTRS) และธุรกิจให้เช่าเสาสัญญาณร่วม (Co-Tower) แก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) ในกรมอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ ซึ่งทั้ง 2 โครงการเป็นการให้บริการร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (ปัจจุบัน บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)ได้ควบรวมกิจการกับ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน) อย่างเป็นทางการ) โดยกลุ่มสามารถยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ และพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจดิจิทัลในประเทศไทยในวันนี้และอนาคต

    • บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

    • บริษัท ไทยเบสสเตชั่น จำกัด

Digital Content

ดำเนินธุรกิจให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และสาระความบันเทิงที่
ทันสมัย ฉับไว สามารถตอบสนองความต้องการในทุกรูปแบบการใช้ชีวิตของกลุ่มผู้ใช้งานทุกเพศทุกวัย ผสานเทคโนโลยีทั้งในรูปแบบของเสียง (Voice) และรูปแบบข้อความหรือภาพ (Non-Voice) รวมทั้ง Multimedia ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การใช้ VDO Streaming การให้บริการแบบ Real-Time และการให้บริการแบบ One-on-One โดยผ่านอุปกรณ์สื่อสารหลากหลายช่องทาง ส่งมอบคอนเทนต์ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจไปยังผู้ใช้งาน อาทิ รายงานผลกีฬา ข่าวรายวัน บริการพยากรณ์ดวงชะตาผ่านศูนย์รวมนักพยากรณ์ และ บริการทำบุญออนไลน์

 

 
    • บริษัท สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด

    • บริษัท ลัคกี้ เฮง เฮง จำกัด

    • บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด