ผังรายการดิจิตอลทีวี - บริการสาธารณะ (HD)

ผังรายการดิจิตอลทีวี - เด็ก เยาวชนและครอบครัว (SD)

ผังรายการดิจิตอลทีวี - ข่าวสารและสาระ

ผังรายการดิจิตอลทีวี - ทั่วไปความคมชัดปกติ (SD)

ผังรายการดิจิตอลทีวี - ทั่วไปความคมชัดสูง (HD)