สินค้า

กล่องรับสัญญาณดิจิตอล

กล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี SAMART เป็นกล่องอัจฉริยะที่ออกแบบมาให้สามารถรองรับโทรทัศน์จอกว้างแบบแอนะล็อก โทรทัศน์ความชัดสูง (HDTV) ที่รองรับระบบ DVB-T2

Read more

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริม Accessory

Read more

เสาอากาศแบบ INDOOR

ในการรับสัญญาณระบบดิจิตอลทีวียังจำเป็นที่จะใช้เสาอากาศเป็นตัวรับสัญญาณอยู่ แต่สามารถใช้เสาอากาศที่มีขนาดเล็กติดตั้งไว้ภายในอาคารหรือที่อยู่อาศัยได้ ซึ่งปัจจุบันเสาอากาศมีขนาดเล็กลง...

Read more

เสาอากาศแบบ OUTDOOR

ในการรับสัญญาณระบบดิจิตอลทีวียังจำเป็นที่จะใช้เสาอากาศเป็นตัวรับสัญญาณอยู่ ซึ่งสามารถติดตั้งเสาอากาศไว้ภายนอกอาคารหรือที่อยู่อาศัยแบบเดิมได้เช่นกัน ซึ่งปัจจุบันเสาอากาศรุ่นใหม่ๆ มี...

Read more