ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ » ประกาศเรื่องการยุติระบบอับเดตซอฟแวร์ผ่านอากาศ (OTA) ของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม SAMART รุ่น OTA-ONE , HERO


ประกาศเรื่องการยุติระบบอับเดตซอฟแวร์ผ่านอากาศ (OTA) ของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม SAMART รุ่น OTA-ONE , HERO

 

     เนื่องจากบริษัท ไทยคม จำกัด(มหาชน) ผู้ให้บริการความถี่(Transponder) จะยุติการส่งสัญญาณบนความถี่ 3585 ซิมบอเรต 30000 แกนแนวตั้ง ซึ่งเป็นความถี่ OTA ของ SAMART ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ส่งผลให้ลูกค้าผู้ใช้งานกล่องรับสัญญาณดาวเทียมรุ่น SAMART รุ่น OTA-ONE และ HERO จะไม่สามารถอัพเดทซอฟต์แวร์ผ่านอากาศได้ (OTA)

  และสืบเนื่องจากสำนักงาน กสทช. ออกหนังสือควมคุมข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนโครงข่ายฯ (ช่องรายการและเนื้อหารายการ) ส่งผลให้ลูกค้าผู้ใช้งานกล่องรับสัญญาณดาวเทียม SAMART รุ่น OTA-ONE และ HERO จะสามารถรับชมได้เฉพาะช่องรายการที่ได้รับสิทธิตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป เท่านั้น ( Digital TV ช่อง 1 - 36 ) ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

     ซึ่งลูกค้าผู้ใช้งานยังคงสามารถใช้งานกล่องรับสัญญาณดาวเทียมฯ ได้ตามปกติและสามารถค้นหาคลื่นความถี่ดาวเทียมที่ใช้ในการรับสัญญาณ ช่องรายการได้ด้วยตนเอง รายละเอียด วิธีการค้นหา สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02 516 1188 หรือ Facebook samartdigitaltv , www.samartdigital.com

หมายเหตุ : หากช่องรายการที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (Digital TV ช่อง 1 - 36) ไม่สามารถรับชมได้ ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ต่างๆของสำนักงาน กสทช. เท่านั้น