ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ » พิธีมอบอาคาร โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนนครราชสีมา ต.หนองสาหร่าย อ .ปากช่อง จ.นครราชสีมา


 พิธีมอบอาคาร โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนนครราชสีมา ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร และ
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา หน่วยงานท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายให้การต้อนรับ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ประธานใน พิธีมอบอาคาร ให้กับผู้ได้รับสิทธิ์ ในโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน นครราชสีมา  (ปากช่อง 2)

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560