ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ » สำนักงาน กสทช. ติดตั้งเสารับสัญญาณดิจิตอลทีวีในอาคารสูงปีที่ 2 เพิ่มยอดผู้ชมดิจิตอลทีวีอีก 3 หมื่นครัวเรือน


ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) 
กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินโครงการติดตั้งเสารับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ดิจิตอลทีวี) ในอาคารสูงเป็นปีที่ 2 สำหรับอาคารสูงจำนวน 700 อาคาร ซึ่งเป็นที่พักของหน่วยงานราชการ และบ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติ คาดว่าจะมีประชาชนสามารถเข้าถึงการรับชมดิจิตอลทีวีได้อีก 3 หมื่นครัวเรือน เป็นการดำเนินการติดตั้งระบบสายอากาศกลางเพื่อให้ผู้พักอาศัยในอาคารสูงสามารถรับชมดิจิตอลทีวีได้คมชัดขึ้น โดยไม่ต้องติดตั้งสายอากาศแยกในแต่ละห้องพัก รวมทั้งยังสามารถรับชมรายการที่เคยรับชมก่อนหน้านี้ได้ด้วย

    

ก่อนหน้านี้ สำนักงาน กสทช. ได้ร่วมมือกับ กองทัพบกดำเนินการโครงการนี้ในปีแรกประสบความสำเร็จอย่างมาก เนื่องจากสามารถแก้ปัญหาประชาชนที่อาศัยอยู่บนอาคารสูง เช่น บ้านพักข้าราชการ คอนโดมิเนียม และบ้านเอื้ออาทร ที่ไม่สามารถเข้าถึงการรับชมดิจิตอลทีวี ให้สามารถรับชมดิจิตอลทีวีได้ครอบคลุมพื้นที่ 552 อาคาร จำนวน 35,609 ครัวเรือน โดยในปีที่ 2 นี้ มีเป้าหมายแก้ปัญหาประชาชนที่อาศัยอยู่บนอาคารสูงอีก 3 หมื่นครัวเรือน

   

“การดำเนินการติดตั้งเสาสัญญาณในอาคารสูง เป็นโครงการที่มีประโยชน์สำหรับประชาชนจำนวนมาก โดยใช้ต้นทุนต่ำ เพียงแค่ติดตั้งเสาอากาศเพียงเสาเดียวก็สามารถรับชมดิจิตอลทีวีได้ทั้งอาคาร ประชาชนในอาคารสูงไม่ต้องใช้วิธีต่างคนต่างติดตั้ง ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายมากในการเข้าถึงบริการโทรทัศน์ขั้นพื้นฐานได้อย่างทั่วถึง การลงพื้นที่ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทร จ.นนทบุรี (วัดกู้ 2) ในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างอาคารสูงที่ติดตั้งในปีนี้  และขณะนี้สำนักงาน กสทช. ได้ทำการแจกคูปอง เพื่อนำไปรับกล่องดิจิตอลทีวีรอบที่ 2 สำหรับครัวเรือนที่ไม่ได้คูปองในรอบแรก จำนวนประมาณ 4 ล้านราย การลงพื้นที่ในครั้งนี้ จึงเป็นการให้ความรู้กับประชาชนในการใช้สิทธิคูปองดิจิตอลทีวีด้วย” ผศ.ดร.ธวัชชัย กล่าว