บทความ » ระบบดิจิตอลทีวีภาคพื้นดินคืออะไร


ระบบดิจิตอลทีวีภาคพื้นดิน คือ การส่งผ่านของเสียงและวิดีโอโดยสัญญาณดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งความคม ชัดของภาพและเสียง แพร่กระจายสัญญาณจากสถานีส่งภาคพื้นดินไปยังผู้รับชม การส่งข้อมูลแบบนี้สามารถส่งข้อมูลได้มากกว่าแบบอนาล็อก ในหนึ่งช่องสัญญาณจึงเรียกได้อีกอย่างว่า Multicasting การส่งสัญญาณเป็นแบบดิจิตอลจึงทำให้ได้คุณภาพของภาพและเสียงดีกว่าด้วย เช่นโทรทัศน์ระบบ HDTV

 

แผนที่ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินทั่วโลก